1. Phone Changer Pro

1.0 Hướng dẫn sử dụng: Link

1.1 Setup

  • v2.0.32: Link
   • Sửa lỗi multi devices
  • v2.0.30:
   • Sửa lỗi 4G khi backup/restore
  • v2.0.29:
   • Sửa lỗi load nhiều device trên windows 11
  • v2.0.28:
   • Link ROM Mi A1: Link
   • Nâng cấp phần mềm & rom
  • v2.0.27:
   • Fix lỗi ăn CPU & GPU của viewscreen
   • Thêm auto change recovery email
  • v2.0.26:
   • Fix bug crash app
   • Thêm auto change gmail password
  • v2.0.25:
   • Thêm control panel cho viewscreen (hiển IP, nút xoay màn hình, nút quay màn hình)
  • v2.0.24:
   • Fix bug api
   • Thêm api control proxy
   • Bật lại viewscreen sau khi change
  • v2.0.23:
   • Bổ sung nhiều dòng máy mới
   • Hỗ trợ API auto
  • v2.0.21:
   • fix bug restore email
   • speed up backup & restore email
   • support S9
  • v2.0.20:
   • fix bug change info
   • fix bug backup & restore
   • fix bug ROM
  • v1.5.19:
   • fix bug change info
  • v1.5.18:
   • fix bug change info
  • v1.5.17:
   • add tính năng ramdom / save sim info
   • fix bug backup mail
  • v1.5.16:
   • add tính năng uninstall app khi save info
  • v1.5.15:
   • fix lỗi k vào được mạng 4g
   • fix lỗi tên file backup là default
   • fix lỗi kiểm tra ip khi dùng http proxy
  • v1.5.14:
   • Enable socks proxy using PhoneChangerSocks app
   • Setting enable proxy after changing device infos
   • Fix some bugs
  • v1.5.13:
   • Fix lỗi viewscreen nhỏ và thêm config cho viewscreen
  • v1.5.12:
   • Fix lỗi crash google service
   • Hiển thị version của app
   • Hiển thị update khi có version mới 
  • v1.5.11:
   • Thêm proxy (socks5)
  • v1.5.10:
   • Thêm proxy http
  • v1.5.9:
   • Fix bug timezone

1.2 ROM MiA1

1.1.1 MiFlash

    • Link down load: Link 
    • Hướng dẫn cài đặt ROM gốc: Link

1.1.2 Tool cài đặt ROM (Mi A1): Link

    • Hướng dẫn cài đặt ROM: Link

1.3 ROM SS9

1.3.1 Tool cài đặt ROM (SS9)Link

    • Hướng dẫn cài đặt ROM: 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Proxy: Link

2. Tính năng sản phẩm

3. Liên hệ để biết thêm chi tiết